Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε

Αναδημοσίευση: Εωράκαμεν • Πνεύμα Άγιον , ελθέ μεθ`ημών και αγίασον ημάς . (Ιωάν. ιδ΄17 ) .
 • Πνεύμα Οδηγητικόν , οδήγει ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης  (Ιωάν. ιδ΄17) .
 • Πνεύμα Διδακτικόν , κατάστησον ημάς διδασκάλους Θεού (Α΄Κορ. β΄13).
 • Πνεύμα Αληθείας , αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών (Ιωάν. ιδ΄17).
 • Πνεύμα Σοφίας , διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ίνα κατανοή τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου . (Α΄Κορ. ιβ΄8 - Ψαλμ.118).
 • Πνεύμα Συνέσεως , απομάκρυνε την αφροσύνην μας (Β΄Τιμ.α΄7).
 • Πνεύμα Παράκλητον , ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου (Ιωάν. ιδ΄17).
 • Πνεύμα Ευθές , εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις ημών (Ψαλμ. Ν΄12).
 • Πνεύμα Δυνάμεως , ενίσχυε ημάς εις την άρσιν του καθ`ημέραν σταυρού μας (Πραξ. α΄8).
 • Πνεύμα Πληρούν , πλήρωσον τας καρδίας ημών , πίστεως , ελπίδος και αγάπης (Λουκ. α΄41).
 • Πνεύμα Ελευθερίας , ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα (Β΄Κορ.γ΄17).
 • Πνεύμα Αγάπης , δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλλομένας από αγάπην και αφοσίωσιν (Β΄Τιμ. α΄7).
 • Πνεύμα κατασκηνούν , ελθέ και σκήνωσε εν ημίν (Α΄Κορ. στ΄19). 
 • και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
 • και σώσον Αγαθέ , τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...