Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Only know you’ve been high when you’re feeling low...


Well you only need the light when it's burning low,
Only miss the sun when it starts to snow,
Only know you love her when you let her go...
Only know you’ve been high when you’re feeling low,
Only hate the road when you’re missing home,
Only know you love her when you let her go...
And you let her go
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you’ll make a dream last,
But dreams come slow and they go so fast...
You see her when you close your eyes,
Maybe one day you’ll understand why
Everything you touch surely dies...
But you only need the light when it's burning low,
Only miss the sun when it starts to snow,
Only know you love her when you let her go...
Only know you’ve been high when you’re feeling low,
Only hate the road when you’re missing home,
Only know you love her when you let her go...
Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart,
'Cause love comes slow and it goes so fast...
Well you see her when you fall asleep,
But never to touch and never to keep,
'Cause you loved her too much and you dived too deep...
Well you only need the light when it's burning low,
Only miss the sun when it starts to snow,
Only know you love her when you let her go...
Only know you’ve been high when you’re feeling low,
Only hate the road when you’re missing home,
Only know you love her when you let her go...
And you let her go... oh oh oh... oh oh...
And you let her go... oh oh oh... oh oh...
Well you let her go...
'Cause you only need the light when it's burning low,
Only miss the sun when it starts to snow,
Only know you love her when you let her go...
Only know you’ve been high when you’re feeling low,
Only hate the road when you’re missing home,
Only know you love her when you let her go...
'Cause you only need the light when it's burning low,
Only miss the sun when it starts to snow,
Only know you love her when you let her go...
Only know you’ve been high when you’re feeling low,
Only hate the road when you’re missing home,
Only know you love her when you let her go...
And you let her go.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Δημιουργία Εικονικού Μουσείου με τη χρήση Powerpoint - Ένα παράδειγμα

  • Μια  ιδιαίτερα λεπτομερής και  κατατοπιστική παρουσίαση για τη δημιουργία εικονικών μουσείων, που μπορούν  να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση ως συνεργατικά εργαλεία:  • Ένα παράδειγμα αξιοποίησης του Power Point ως συνεργατικού εργαλείου στην τάξη, μέσα στο πλαίσιο σχολικής εργασίας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...