Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

"Χριστός Ανέστη" Β' Γυμνασίου μαθ. 32ο σελ.129

«Χριστὸς Ἀνέστη, χαρά μου!». Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τη πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοις μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τη Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοις ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν, Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν, Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλω τῶ κόσμω, Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ, Σταυρὸν γὰρ ὑπομεῖνας δι' ἡμᾶς, θανάτω θάνατον ὤλεσεν. γ' . Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.


  • Συνδυάζοντας το βίντεο με τον παραπάνω   αναστάσιμο ύμνο που ψάλλεται τη νύχτα του Πάσχα μετά την Ανάσταση (σε μετάφραση σχολικό βιβλίο σελ. 131)  και την αναστάσιμη προσευχή   να απαντήσετε με ένα σύντομο κείμενο στα ερωτήματα:
 Για ποιες πράξεις προτρέπει ο υμνογράφος;
Ποια συναισθήματα μας δημιουργεί η πίστη στην Ανάσταση του Κύριου; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...